Evb

" Jag vill inte ta medicin "

Depression Blogg

11 augusti, 2011

Inte sällan ser jag patienter som, av olika anledningar, vägrar att ta mediciner för att behandla sin depression. För vissa, bär medicinering ett stigma. Eller de kan visa att ta medicin som en svaghet - "Jag skulle kunna göra detta på egen hand." Andra fruktar att antidepressiva kommer att ändra dem på något sätt. Detta är en oro som jag hör en hel del, men jag måste säga, jag älskar en bra zombie film så mycket som nästa kille, men jag har aldrig sett en antidepressiv sväng någon in i en.

Andra människor gillar inte tanken på att ta någon medicin för någon sjukdom. De säger, "Jag gillar inte att sätta kemikalier i min kropp." Jag har, ironiskt nog, fått höra detta av personer som missbrukade gata eller receptbelagda läkemedel eller dricka sig till döds.

Var och en har rätt att godta eller avvisa sjukvård - såvida inte personen är en överhängande fara för sig själva eller någon annan, eller om de inte är så allvarligt nedsatt av psykisk sjukdom att de inte kan göra ett rationellt, välgrundat beslut om sin vård. Det kallas autonomi.

Vi som samhälle separera fortfarande sinnet och kroppen. Vi ser hjärnan som något helt inom vår kontroll. Men hjärnan, som hjärtat, är ett organ i kroppen. Det är integrerat förbunden till kroppen. Den utsöndrar och reglerar hormoner som modulerar sköldkörtelns funktion, reproduktionen, amning, blodtryck, njurfunktion etc. Hjärnan även styr enheten att andas!

Hjärnan styr också ditt humör. Människor vars neuroner (messenger celler i hjärnan) inte producerar tillräckligt av humör-reglerande kemikalier serotonin, dopamin eller noradrenalin, kan känna att de är svaga. Samma människor, däremot, skulle aldrig i en miljon år bedömer en diabetiker som "svaga" för att inte kunna få sin bukspottkörteln att "sluta med det" eller "man up" och göra mer insulin. Depression är ett medicinskt tillstånd bara som diabetes, och ibland är medicinering den bästa formen av behandling.

Men för dem som vill undvika det, det finns alternativ. För en mild till måttligt svår klinisk depression, har kognitiv beteendeterapi visat sig vara lika effektivt som medicinering (och har inga biverkningar!). Detta är en mycket rimlig strategi för människor skadliga för tanken på medicin. Kognitiv beteendeterapi är en mycket specifik typ av terapi, och inte alla terapeuter är utbildade i det. Det är bäst studerade typen av behandling, med de flesta data för att stödja dess effektivitet.

Uppgifterna bakom effekten av läkemedel för "mild depression" är mindre robust än för "egentlig depression." Mild depression är ibland reaktiv till stressfaktorer i miljön snarare än kemiska balansen i hjärnan. När jag försöker avgöra om en patient skulle ha nytta av ett antidepressivt medel, lyssnar jag till en historia av tidigare episoder av depression. Jag skärm också för en stark hereditet för depression. Var och en av dessa saker skulle tyda på en mer "kemisk" eller genetiskt driven depression. Ibland min rekommendation är baserad på hur allvarliga eller bestående av depression är.

Det finns många typer av antidepressiva medel. Alla av dem arbetar, och studier visar att man fungerar så bra som en annan. Vi tenderar att välja en viss medicinering utifrån de önskade biverkningar (t ex hjälpa till med sömnen, stimulerar aptiten) eller biverkningar som vi vill undvika (t.ex., sömnighet, viktökning).

Beslutet att ta ett antidepressivt läkemedel är ytterst ditt. Men prata med din läkare. Och inte rabatt direkt något som kan väldigt mycket förändra kvaliteten på ditt liv, eller ens spara den.