Evb

FDA advisories för antidepressiva

FDA bulletiner. The US Food and Drug Administration (FDA) har utfärdat advisories till patienter, familjer och vårdpersonal att noga övervaka varningssignaler för självmordsbeteende hos barn och vuxna yngre än 25 tar antidepressiva läkemedel. Detta är särskilt viktigt i början av behandlingen eller när doserna ändras.

FDA rekommenderar också patienter att titta på för en ökning av ångest, panikattacker, agitation, irritabilitet, sömnlöshet, impulsivitet, fientlighet, och mani. Det är viktigast att titta på dessa beteenden hos barn, som har sämre möjligheter att kontrollera sina impulser och kan löpa större risk för självmordsbeteende.

FDA har inte rekommenderat att barn och ungdomar slutar att använda antidepressiva läkemedel. Om du har frågor om ett barn eller en ung vuxen som tar ett antidepressivt medel, tala med en läkare.

Efter att ha granskat 24 antidepressiva studier med över 4.400 barn och tonåringar, konstaterade FDA att ungdomar som använder antidepressiva medel är mer benägna att ha självmordstankar och självmordsbeteende. I genomsnitt hade 4 av 100 barn som använt ett antidepressivt självmordstankar eller beteende, jämfört med 2 av 100 som tog placebo. Detta innebär att 96 av 100 barn som använde antidepressiva inte har självmordstankar eller beteende. Den största risken var under de första månaderna av behandlingen. Studien fann ingen ökning av fullbordade självmord, och inga självmord inträffade i något av försöken studerades.

En nyare studie fann att nyttan av att ta antidepressiva medel var större än risken för självmordstankar och självmordsbeteende hos barn och tonåringar.

FDA har begärt läkemedelsföretagen att inkludera i sina förpackningar infogar en "black box-varning", regeringens starkaste medicinering varning. Varningen, som förekommer i fetstil i en svart låda, rekommenderar personer som överväger att använda detta läkemedel (eller något antidepressivt medel) i ett barn eller unga behöver vuxna att noga balansera risken att ta drogen med behovet av att använda den. Den rekommenderar också att anhöriga och vårdgivare noga utkik efter varningssignaler om självmord i ett barn eller en ung vuxen tar ett antidepressivt läkemedel.

Den svarta lådan varning noterar drog godkända användningsområden. Just nu godkänt den enda drogen för att behandla depression hos barn är fluoxetin (Prozac), även om andra antidepressiva används ofta. Vårdpersonal ofta ordinera läkemedel som inte uttryckligen godkänts men kan ändå vara säkra och effektiva. Detta kallas omärkt användning.

FDA begär också att en patient Medicinering Guide (MedGuide), med användarvänlig information om självmordsrisk och försiktighetsåtgärder som kan vidtas, delas ut vid varje förskrivning eller påfyllning av ett läkemedel.

Även om självmordstankar och självmordsbeteende är en risk för ett antidepressivt medel, erkänner FDA att för många unga människor, kan fördelarna med antidepressiv behandling med lämpliga försiktighetsåtgärder vara större än riskerna. Vänster obehandlad depression kan orsaka en rad långsiktiga konsekvenser, inklusive självmordsbeteende. För vissa ungdomar kan ta ett antidepressivt medel hjälpa till att lindra symtom på depression och kan faktiskt minska risken för självmord i det långa loppet.

Om ditt barn är för närvarande tar ett antidepressivt medel, titta noga för varningssignaler, särskilt under de första veckornas behandling. Om du är bekymrad över FDA: s rådgivande eller om varningssignaler om självmord, kontakta ditt barns läkare.

Ingen ska någonsin sluta ta antidepressiva plötsligt. Ett antidepressivt läkemedel bör trappas ned långsamt och endast under överinseende av vårdpersonal. Plötsligt stopp antidepressiva mediciner kan orsaka biverkningar eller ett återfall i en ny depressiv episod.